PROJECTE

És un projecte que tracta sobre la igualtat de gènere.

El que volem aconseguir és que els homes i les dones tinguin els mateixos drets. La igualtat de gènere és molt important perquè les dones pateixen el masclisme.

El que intentem amb la construcció d’aquesta web és que no hi hagi més masclisme al món.

Els homes i les dones han de ser iguals. Hi ha moltes associacions que volen acabar amb el masclisme, per exemple el punt lila és el més important de Catalunya. El punt lila són oficines d’informació i acompanyament a víctimes d’agressions sexistes. A més a més, donen suport a aspectes psicològics, informació, orientació, etc.

Imatge del cinquè principi de desenvolupament sostenible de la ONU. Igualtat de gènere.
Igualtat de gènere. Icona sobre el cinquè objectiu de desenvolupament sostenible de la ONU.