MASCLISME

 MASCLISME

El masclisme són agressions d’un home sobre una dona. És a dir que alguns homes es creuen superiors a les dones i fan el que volen amb elles. Les persones que actuen amb masclisme se’n diuen masclistes. Hi ha masclisme arreu del món. Hi ha hagut casos en què els homes mataven les seves dones. És molt important la igualtat de gènere al món perquè  sinó no podríem conviure.

Aquest simbol represente als homes.