ASSOCIACIONS DE SUPORT

  • Institut Català de la Dona
  • Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Grup de dones de Lleida
  • Colors de Ponent

L’Institut Català de la Dona, el grup de dones de Lleida i aquestes altres associacions que hem mostrat a dalt intenten  acabar amb el masclisme. Volen evitar qualsevol acció agressiva d’un home sobre una dona. Totes les associacions contra el masclisme fan igual.